4.2 tỷ / 7x20. 2 MT hẻm trước sau 6m. Xây dựng đủ . Ko con lộ giới Đường thông thoáng 2 đầu . Có thể tách ra làm 2 căn - tiện làm xưởng .